Betrouwbaarheid
MC4TEKST besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van alle gepubliceerde data.
Onjuistheden kunnen echter voorkomen. MC4TEKST is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.